home archive random ask me Theme (c)

91er who loves football and motogp and still fangirling over SJ-INFINITE-EXO

peppyfebriandini:

It’s Wednesday! And it’s such a beautiful day as always! :D
Nuju di perjalanan ka kampus Universitas Pendidikan Indonésia.. Badé nepungan “pun adi”, Zahara Ramadani, S. Pd, anu nuju di acara Wisuda UPI Galombang II, 24 Syawal 1435 H.
Wilujeng, bageur.. Mugia barokah sareng ageung mangpaatna kanggo ka sadayana, kanggo Islam, kanggo bangsa sareng nagara, kanggo kuluwargi ogé kanggo almamater. Tur teu hilap husus bil husus kanggo hidep nyalira :)
Omat, ulah hilap yén urang hirup di dunya téh mung sakedap. Kumargi kitu, urang kedah soson-soson dina milarian bekel kanggo engké jaga di ahérat.
Wilujeng, bageur.. Mung tiasa ngiring bingah sareng ngadu’akeun.. Wilujeng ngamalkeun élmu nu parantos dijugjug salami ieu :)
 Salam sukses ti nu teu acan sarukses,
Ami Fatimah Mulyati Lathifah Ghoida Azhar sareng Peppy Febriandini..
zaharamadani

:’)

kris bar | do not edit.

happy birthday, baek! :)
iheart-pictures:

♥♥♥iheartpictures♥♥♥

aahh i <3 strawberry, too! :D